Cenník

lekárskych výkonov neuhrádzaných ZP na základe zákona č.577/2004,

platný na našej ambulancii od 1.1.2021

Lekárske prehliadky a potvrdenia o zdravotnom stave:
na vedenie motorového vozidla 25
na vedenie motorového vozidla - od 65 rokov + rozšírenie VP 15
pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 45
pred pobytom v zahraničí, let lietadlom 20
pred prácou a štúdiom v zahraničí 20
pred nástupom na špeciálny kurz, brigádu, športovú súťaž 20
pre štúdium na VŠ 5
pre výkon epidemiologicky zavážnej činnosti + vystavenie zdravotného preukazu 25
preventívna, vstupná, výstupná prehliadka na žiadosť FO alebo PO (mimo PP 1x za 24 mes. hradenej ZP) 25
zdravotná spôsobilosť práca SBS 25
zdravotná spôsobilosť nočná práca 25
Výkony na žiadosť pacienta alebo výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia:
vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradené ZP, pred cestou do zahraničia + podanie 20
odber biologického materiálu (krv, moč, výter) na vlastnú žiadosť alebo v prípade, že odber neindikoval obvodný lekár 3
podanie infúzie na žiadosť pacienta 10
aplikácia liečiv na vlastnú žiadosť (i.m, i.v, s.c) 3
EKG + popis na vlastnú žiadosť + nočná práca + EKG u tehotných žien na vlastnú žiadosť 15
CRP na vlastnú žiadosť 10
Spirometrické vyšetrenie + popis 15
FOB test na vlastnú žiadosť / znehodnotenie alebo nevratenie FOB testu 15(5)
ABI vyšetrenie - cievy dolných končatín 20
vyšetrenie 24h TK Holter na vlastnú žiadosť 30
vypísanie žiadanky na zobrazovacie vyšetrenie (RTG, USG, ...) na vlastnú žiadosť 5
vyšetrenie nekapitovaného pacienta alebo cudzinca na vlastnú žiadosť 30
vyšetrenie moču - močový analyzátor 1
ošetrenie pacienta mimo ordinačných hodín + návšteva doma na vlastnú žiadosť 30
Administratívne výkony:
vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely / vypísanie tlačiva na vlastnú žiadosť 15
lekárska správa - výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 10
príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24h od žiadosti 10
vystavenie PN pre EU poistenca 10
vystavenie PN pre UPSVaR 5
vystavenie TDPN (poistenci EU + UP + PN viac ako 1 rok) 1
vystavenie náhradných tlačív (recept, výmenný lístok, ...) 2
vystavenie náhradneho tlačiva PN + storno PN 5
kopírovanie tlačív (1 strana) 0,5
náhradné potvrdenie o ošetrení 1,5
Výkon pre komerčné poisťovne:
vypracovanie tlačiva BOU + následky úrazu 20
správa o zdravotnom stave pre komerčnú poisťovňu (podľa rozsahu) 30
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie 30
vypísanie tlačiva na účely odkázanosti na socálnu službu 10
Výkony na žiadosť pacienta nehradené z verejného zdravotného poistenia; vyšetrenie EXDIA
Covid 19 - test na protilátky IgM/IgG 25
Covid 19 - antigénový test 20
Chrípka - typ A/B antigen 10
D-dimery 15
NT - proBNP 15
WBC(vyšetrenie leukocytov) 10
Glykozyl.HGB 15