Preventívna prehliadka

Doctor-Marketing

Zákonná PP je bezplatná, hradená zo zdravotného poistenia.
Periodicita raz za 2 roky, u darcov krvi raz za rok.

NÁPLŇ:

 • anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vrátanie krvného tlaku, pulzu, výšky, hmotnosti, BMI (body mass index)
 • kontrola stavu očkovania
 • moč chemicky + sediment
 • odporúčanie na gynekologickú preventívnu prehliadku u žien
 • sedimentácia (FW)
 • krvný obraz
 • glykémia
 • kreatinín
 • ALT

Nad 40 rokov:

 • cholesterol
 • triglyceridy
 • EKG
 • FOB (stolica na skryté krvácanie)

Nad 50 rokov:

 • doporučenie na urologickú preventívnu prehliadku (muži)