Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Pracovná-zdravotná-služba-nsbt5sf2mi9t0zkp103xw79ia5ulwm2qh88arndbbc

Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb, ktorých práca je zaradená do 1. alebo 2. kategórie.

Ide napríklad o:

1) Práce vo výškach (nad 1,5 metra)
2) Práca so zobrazovacou jednotkou ( PC, laptop, monitor, televízor … )
3) Nočná práca – resp. práca na smeny
4) Práca vodiča z povolania – vedenie motorových vozidiel
5) Práca s bremenami
Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci doporučujeme zamestnávateľom na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci. Rovnako aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO),  sa musí podrobiť lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Podrobnosti sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, časť:
– Preventívne pracovné lekárstvo
– Pracovná zdravotná služba
– Zoznam lekárov a verejných zdravotníkov s určenou špecializáciou

Odporúčaná literatúra a zákonné normy:
1) Zákon č. 204/2014 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 132/2010 Z.z.
2) Vestník MZ SR z 29.1.2014 ročník 62 s platnosťou od 1.2.2014 – linka
3) Webová stránka Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk