Prístrojové vyšetrenia

service-gyneclogy

1. Tlakový Holter (24 hodinové meranie tlaku krvi)

je v posledných rokoch oprávnene považované za najobjektívnejšiu metódu merania krvného tlaku v diagnostike a kontrole liečby artériovej hypertenzie.

Vyšetrenie ABPM umožňuje merať tlak krvi počas normálneho pracovného dňa, v bežných životných situáciách, pri odpočinku a v spánku. Rutinné meranie krvného tlaku v  ambulancii lekára nie je dostatočné pre diagnostiku artériovej  hypertenzie, posúdenie adekvátnej kontroly krvného tlaku pred liečbou a posúdenie kardiovaskulárneho rizika. Je to vyšetrenie jednoduché, pohodlné a hlavne neinvazívne.

Použitie a význam pre pacienta

1. vysoký krvný tlak v ambulancii a normálny doma (hypertenzia bieleho plášťa)
2. napriek užívaniu liekov pretrváva vysoký krvný tlak (rezistentná arteriová hypertenzia)
3. kolísavý krvný tlak v priebehu dňa (na základe výsledkov vám vieme presnejšie upraviť liečbu)
4. kontrola efektu podávaných liekov počas dňa, ale aj v noci (nočný pokles krvného tlaku)
5. podozrenie na nízky krvný tlak pri kolapsových stavoch (starší pacienti a diabetici)
6. vyšetrenie dokáže zaznamenať zvýšený krvný tlak v ranných hodinách po zobudení, kedy je najvyššie riziko infarktu myokardu a mozgovej príhody
7. zvýšený krvný tlak v tehotenstve
8. použitie v špecifických situáciách (chrápanie)

2. BOSO ABI systém 100

na stanovenie členkovo=ramenného indexu (ABI)
Jednoduchý, neinvazívny a rýchly spôsob stanovenia rizika aterosklerotického poškodenia ciev už v primárnej starostlivosti

ABI index je dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín (upchávanie tepien dolných končatín) a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Ischemická choroba dolných končatín vedie často ku kardiovaskulárnej príhode s dramatickým priebehom. Zvlášť u rizikových skupín (fajčiari, diabetici, starší ľudia) je toto ochorenie veľmi často neskoro diagnostikované. Prístroj Boso ABI 100 zmeria ABI index rýchlo, presne a spoľahlivo, čo je klinicky overené.

3. Elektrokardiografia – EKG

je štandardná neinvazívna (nebolestivá) vyšetrovacia metóda, ktorá zaznamenáva elektrické potenciály z povrchu tela a výsledkom je ekg krivka.
 • Význam EKG pre pacienta: Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých závažných ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo infarktu srdca. Pomocou elektrokardiografie je možné diagnostikovať aj niektoré, skôr až pokročilé pľúcne ochorenia. Zmeny na elektrokardiograme vyvolávajú aj výrazné odchýľky hladiny draslíka a vápnika v krvi alebo predávkovanie niektorých liekov.
 • EKG v našich ambulanciách vykonávame okrem akútnych indikácií (náhla zmena/zhoršenie zdravotného stavu)
  v týchto prípadoch:

  • preventívna prehliadka
  • predoperačné vyšetrenie
  • sledovanie a liečba pacienta s vysokým krvným tlakom
  • sledovanie a liečba pacienta s poruchou metabolizmu lipidov (cholesterol, triacylglyceroly)
  • ženy počas gravidity na žiadosť gynekológa
  • na vlastnú žiadosť pacienta
 • Príprava a priebeh vyšetrenia: nie je potrebná žiadna špeciálna príprava, vyšetrenie realizuje zdravotná sestra priložením 12-tich zvodov na povrch tela a výsledok vyhodnotí lekár okamžite.

4. Spirometria

nie je časovo náročné vyšetrenie, nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta, má veľkú výpovednú hodnotu a poukazuje na aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest. Pomocou funkčného vyšetrenia pľúc diagnostikujeme a sledujeme priebeh pľúcneho ochorenia, napríklad pri bronchiálnej astme, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc a iných.

Výsledné hodnoty hodnotíme podľa noriem, ktoré sú závislé od pohlavia, veku, váhy a výšky, pričom u zdravého jedinca by mali byť nad 85% normálnej hodnoty spirometrie.

5. Vyšetrenie INR

má za úlohu odhaliť poruchu v systéme zrážania krvi a objasniť príčiny alebo riziko krvácavých komplikácií. Je to často indikované vyšetrenie, ktoré lekári ordinujú v rôznych zostavách, od jedného parametra po kompletný súbor vyšetrení.

6. Pulzný oxymeter

meria spoľahlivým a neinvazívnym spôsobom saturáciu krvi kyslíkom a tepovú frekvenciu u dospelých aj u detí. Pulzný oxymeter je vhodný najmä pre rizikových pacientov, napr. Osoby s ochorením srdca, astmatikov, ale aj športovcov a zdravé osoby, ktoré sa pohybujú vo veľkých výškach.