Noví pacienti

Prijímame nových pacientov. Dohodu môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovršil 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok cudzincom, samoplatcom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine. Pred prijatím do ambulancie je nutné byť odhlásený od predchádzajúceho poskytovateľa.
Zmluvy máme so všetkými zdravotnými poisťovňami (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, (24) Dôvera, (27) Union
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je právny vzťah, ktorý vzniká na základe dohody, ktorú uzatvoríte s lekárom. Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť svojho ošetrujúceho lekára, máte tak právo urobiť bez uvedenia dôvodu. Zmeniť svojho ošetrujúceho lekára môžete najskôr po 6 mesiacoch od uzavretia dohody.

Dohodu s nami je možné uzavrieť jednou z možností:
1. Osobne po dohode v ambulancii
2. Elektronicky – vyplňením dohody priamo na svojom počítači

DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
ODSTÚPENIE OD DOHODY O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Doktorka
1
Doktorka
Atestácie
3
Atestácie
Ambulancia
1
Ambulancia
Spokojných Pacientov
2000+
Spokojných Pacientov