Predoperačné vyšetrenia

Medican-sk_Artroskopia_Artroskopicke-operacie-pristroje

Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu na základe odborného usmernenia MZSR č.12826/2014-SZ.
Predoperačné vyšetrenie je bezplatné, hradené z verejného zdravotného poistenia.
Pokiaľ operačný zákrok nie je hradený zdravotnou poisťovňou, potom predoperačné vyšetrenie tiež nie je hradené zdravotnou poisťovňou (napr. niektoré plastické operácie….).